Installationsprojektören Norden AB

Välkommen till Totalkonsult

 

 

Totalkonsult är ett tekniskt konsultföretag, verksamt inom energi, VVS- och el-teknik.
Vi brukar säga att vi projekterar allt i en byggnad förutom byggnaden i sig själv.

Vi projekterar vatten och avlopp, värme, ventilation och elektricitet för bostäder, mindre kontor och lokaler m m. Vi finns i Falkenberg och Katrineholm och sysselsätter ett tiotal personer varav de flesta är VVS-ingenjörer.

Totalkonsult projekterar ett tusental VVS- och eltekniska anläggningar om året där merparten är s.k. fullprojekteringar, dvs. alla teknikslagen inom VVS samt elinstallationer.
Våra uppdragsgivare är till övervägande del småhustillverkare som exempelvis Västkuststugan, Mjöbäcksvillan, Etikhus, Hem1 m.fl.

Även större byggföretag, VVS-installatörer, lokala byggföretag samt privatpersoner tillhör vår skara av uppdragsgivare.

Vi arbetar i Autocad och autocadkompatibel programvara och tar företrädesvis emot ritningsunderlag i dwg-format. Vi kan även, mot tilläggsavgift, hantera ritningsunderlag på papper eller pdf. Leverans sker generellt i pdf-format