Energiberäkningar

Vi utför den energiberäkning som behövs till bygglovet inför byggstart för att visa att byggnaden uppfyller myndigheternas krav på maximalt tillåten energiförbrukning.

Vi gör även den verifieringsberäkning som kan krävas efter att bygget är slutfört. Vi kan också beräkna u-värden, faktorn u-medel och andra värden relevanta för en byggnads eller byggnadsdels energiprestanda.

Låt oss hjälpa dig med ditt projekt

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor