Värmesystem

Utifrån kundens önskemål projekterar vi byggnadens värmesystem. Det vanligaste är golvvärme och radiatorer men även luftburen värme förekommer. Som värmekällor tillhör frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar de vanligaste alternativen, följda av fjärrvärme och luft/vatten-värmepumpar.

Låt oss hjälpa dig med ditt projekt

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor