Referensobjekt

Dina Kubik

Dina Kubik är ett koncept där man som företag eller privatperson köper en egen lokal att använda som t.ex. förråd, lager, hobbyverkstad, kontor eller nästan vad som helst.
Totalkonsult projekterade byggnadens gemensamma teknikrum med el- och vattenförsörjning. www.dinakubik.se

Fastigheten Svärdet

Fastigheten Svärdet 5 i centrala Falkenberg (vinkelhuset i mitten av bilden). Byggt av falkenbergsföretaget Byggbröderna i platsgjuten betong. Totalkonsult projekterade el och VVS. Uppvärmning sker med bergvärmepump samt värme återvunnen ur frånluften

Hotell Hamngatan 27

Hotell Hamngatan 27 inryms i ett gammalt om- och tillbyggt hamnmagasin. Totalkonsult stod för projekteringen av el och VVS. Elen består av ett KNX-system med aktorer placerade i centraler på de olika våningsplanen. Vi gjorde här en övergripande projektering av KNX-systemet medan el-entreprenören stod för detaljutformning och programmering. Belysningsarmaturerna valdes av hotellföreståndarna. www.hamngatan27.se

BRF Öbolandet

På Öbolandet strax utanför Trosa har Borohus uppfört 10 parhus med sammanlagt 20 bostäder där Totalkonsult stod för projekteringen av VVS-installationerna. Varje bostad är försedd med en egen frånluftvärmepump som producerar värme och varmvatten samt tillgodoser byggnadens behov av ventilation. Just frånluftsvärmepumpar är ofta praktiska och kostnadseffektiva alternativ i såväl enskilda småhus som parhus och radhus.

BRF Skifferhusen 7, Eknäs

”Skifferhusen – unika radhus belägna på en höjd”, så beskriver Borohus själva sitt radhusprojekt i Nacka. VVS, även områdets gemensamma vatten- och avloppsledningar i mark, projekterades av oss. Också här valdes frånluftsvärmepumpar som tar tillvara på värmen i frånluften och gör att man, så att säga, slipper ”elda för kråkorna”.

www.borohus.se